Hulpactieweek voor Gaza!

Artsencollectief Hulpactieweek Gaza

Raised

40,711
90% reached of my target amount €45,000

Hulpactieweek voor Gaza

Nederlandse artsen vragen gezamenlijk aandacht voor de medisch humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. Zij organiseren daarom tussen 7 en 14 maart een landelijke hulpactieweek voor de medische zorg met als doel om maatschappij en politiek te mobiliseren om toegang tot medische zorg in Gaza mogelijk te maken. Tijdens deze hulpactieweek voor het faciliteren van de medische zorg in Gaza kunt u doneren aan Artsen zonder Grenzen op deze pagina.

De situatie in Gaza is onhoudbaar en daarom is het zo belangrijk dat er dringend meer hulp komt. Het is op dit moment vrijwel onmogelijk om zorg te verlenen in Gaza. Zolang de aanvallen in Gaza doorgaan kunnen hulpverleners geen slachtoffers helpen en is het onmogelijk tekorten aan noodhulpgoederen aan te vullen. Wij roepen op tot een onmiddellijk langdurig staakt-het-vuren om nog meer doden en slachtoffers in Gaza te voorkomen en om humanitaire benodigdheden Gaza binnen te laten. Lees onze brief hier.

Humanitaire ramp in Gaza

Door het aanhoudende geweld in Gaza is een humanitaire ramp ontstaan. Hulpverleners moeten noodgedwongen hun patiënten achterlaten en het beperkte aantal ziekenhuizen dat nog functioneel is kampt met enorme tekorten. Onze teams doen er alles aan om slachtoffers te kunnen blijven helpen, maar een opheffing van de blokkade en een langdurig staakt-het-vuren zijn noodzakelijk om onze medische hulpverlening te kunnen voortzetten.

Hoe helpt Artsen zonder Grenzen?

Artsen zonder Grenzen was al vóór de escalatie van het conflict werkzaam in verschillende ziekenhuizen en klinieken in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Sinds de escalatie van het conflict staat het gezondheidssysteem in het gebied onder enorme druk. We doen er alles aan om onze hulp aan slachtoffers in Gaza voort te zetten, maar door de constante aanvallen op ziekenhuizen en de evacuatie bevelen zijn er bijna geen plekken meer waar dit veilig kan.

Onze teams hebben noodgedwongen ziekenhuizen moeten verlaten, waarbij vele patiënten achter zijn gebleven. In de ziekenhuizen waar hulpverlening nog wel mogelijk is verzorgen we wonden, opereren we patiënten en bieden we psychologische zorg. De omstandigheden zijn echter zeer slecht. Er is onder meer bijna geen eten en water en we kampen met een enorm tekort aan medische benodigdheden, wat vreselijke gevolgen heeft. Dr. Mohammed Obeid, chirurg van Artsen zonder Grenzen, is nog in Gaza om te helpen. ‘Ziekenhuizen zijn overvol met patiënten en amputaties en operaties worden gedaan terwijl mensen nauwelijks verdoofd zijn tegen de pijn,’ vertelt hij over de schrijnende situatie.

Egypte en Libanon

Artsen zonder Grenzen heeft momenteel een basis in Egypte om de doorvoer van onze internationaal mobiele teams en voorraden te vereenvoudigen. Onze teams in Egypte zijn klaar om meer medische voorraden naar Gaza te sturen en hebben vrachtwagens klaarstaan aan de grens voor inspectie en toestemming. We hebben contact met de Egyptische autoriteiten om activiteiten in Egypte te starten en gezondheidszorg te bieden aan gewonde of zieke Palestijnen die Gaza mogen verlaten om medische zorg te ontvangen.

Sinds oktober hebben we 10 ton medische voorraden opgeslagen in verschillende ziekenhuizen en medische faciliteiten in Libanon. Onze teams hebben ook training gegeven aan ziekenhuispersoneel in heel Libanon over traumazorg in noodsituaties en het beheer van massaslachtoffers, in samenwerking met gezondheidspartners. Meer dan honderd medische medewerkers werden in de loop van drie weken opgeleid in negen ziekenhuizen.

22 februari 2024

"Humanitaire hulp in Gaza is op dit moment niet meer dan een illusie." — Chris Lockyear, onze secretaris-generaal in zijn speech bij Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Emirati ziekenhuis 

In Gaza heeft zich op 2 maart 2024 bij de ingang van het Emirati ziekenhuis, waar wij zorg na de bevallingen verlenen, een explosie voorgedaan. Gelukkig zijn patiënten en personeel niet getroffen en konden onze activiteiten normaal doorgaan. We zijn momenteel bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om onze activiteiten uit te breiden en we bereiden ons voor op een mogelijke wapenstilstand. Ondertussen zien we dat onze faciliteiten zeer druk bezocht worden, met gemiddeld duizend patiënten per dag. Daarnaast verstrekken we dagelijks water aan 10.000 gezinnen. 

Hulpvoorziening 

Ongeveer twee miljoen Palestijnen leiden onder het stopzetten van hulpvoorzieningen. Het aantal vrachtwagens dat de Gazastrook binnenkomt, is gedaald van gemiddeld 300 tot 500 vrachtwagens per dag vóór de oorlog, naar een gemiddelde van slechts 100 vrachtwagens per dag tussen 21 oktober en 23 februari. Op 17 februari mochten er slechts vier vrachtwagens Gaza inbinnenkomen. We zijn er met succes in geslaagd om via drie leveringen, in oktober, november en januari, meer dan 50 ton medische voorraden Gaza binnen te krijgen. 

Rondleiding door kliniek in Gaza

In deze video leidt onze noodhulpcoördinator Nicholas je rond door de Al-Shabourakliniek in Rafah. *Deze video is opgenomen in december 2023.Enkele voorbeelden van hoe steun het verschil kan maken:

  • Icoon eerstehulpkoffer Voor €25,80 geef je bijvoorbeeld 15 noodhulpkits.

  • icoon-verband Voor €50,- geef je bijvoorbeeld 15 verbandkits om de wonden van 180 patiënten te steriliseren en verzorgen.
  • icoon-uitgavennoodhulp.png Met €75,- vul je 3 pakketten met hulpmiddelen voor mensen op de vlucht, zoals zeep, handdoeken, luiers en een emmer.

 

Bekijk onze instagram en X Twitter voor meer informatie over ons werk in Gaza. 

Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen van Artsen zonder Grenzen in Gaza.