Emmaüs helpt! - 2020

Emmaus Helpt
from €2.500 (61%)

Emmaüs helpt waar het noodlot heeft toegeslagen!

Muskietennet  2,5 euro
150.000 liter water voor 7500 mensen  5 euro
Kit voor thuisbevalling 10 euro
Mazelenvaccins  voor 300 mensen 75 euro
Medicijnen ter genezing van tuberculose 45 euro
Malariapillen voor 25 mensen  16 euro
Pakket eerste levensbehoeften vluchtelingen 25 euro