S

Artsen zonder Grenzen in Gaza: levensreddende medische zorg!

Shakib Sana

Raised

7,500
100% reached of my target amount €7,500

Help tijdens deze Kerstdagen de collega's van Artsen zonder Grenzen in Gaza om medische zorg als basis mensenrecht toegankelijk te houden!

Gedurende de oorlog, staakt-het-vuren en daarna is het belangrijk dat medische zorg in Gaza op beschikbaar blijft voor de gewonden en ontheemden. Met name zorg voor de gewonde kinderen moet zo snel mogelijk worden opgeschaald om op een humane manier de gewonde kinderen te kunnen helpen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat psychische hulp, chronische zorg, brandwondenzorg en het bestrijden van infectieziekten ook gewaarborgd blijven.

Elf weken bombardementen heeft de medische zorg structuur nagenoeg disfunctioneel gemaakt. Tegelijkertijd hebben diezelfde bombardementen omvangrijke burger en met name duizenden en duizenden kinderen slachtoffers gemaakt die dringend medische zorg nodig hebben. Dit terwijl honger door blokkades op toereikende basislevensmiddelen en gebrek aan schoon drinkwater ondervoeding en infectieziekten op loer liggen.

Naast het bestaande team is het nieuwe team van zorgverleners van Artsen zonder Grenzen dan ook in Gaza om hulp te inventariseren en te regelen. Om zowel de urgente medische noodhulp op dit moment en structurele basishulp te faciliteren is financiële steun erg hard nodig.

Naast uw steun voor de Oproep voor staakt-het-vuren is het ook belangrijk dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en blijven, zodat onze collega's van Artsen Zonder Grenzen datgene kunnen doen, waarin ze erg goed in zijn: dokteren en zorg verlenen.

Uw hulp voor deze hulpactie in samenwerking met Artsen zonder Grenzen in Nederland is levensreddend en kan helpen om medische zorg op een humane manier te kunnen leveren.

Bij voorbaat dank.

Shakib Sana, huisarts

-----------------------------------------------------

Recente update van collega's van Artsen zonder Grenzen:

Artsen zonder Grenzen was al vóór de escalatie van het conflict werkzaam in verschillende ziekenhuizen en klinieken in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Sinds de escalatie van het conflict staat het gezondheidssysteem in het gebied onder enorme druk. De situatie in alle nog operationele ziekenhuizen in Gaza is kritiek. Een grote toestroom aan overleden slachtoffers, gewonden en mensen op de vlucht zorgt voor onhoudbare situaties. De tekorten aan water, medische voorraden en brandstof maakt noodhulp verlenen bijna onmogelijk. Bovendien blijven ziekenhuizen een doelwit. Burgers betalen daar de prijs voor. Onze collega’s werken rond de klok om gewonden te behandelen, terwijl er kritieke tekorten aan brandstof en materialen zijn.

“Er zijn momenteel 700 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl er voortdurend nieuwe patiënten binnen komen. Essentiële materialen om ze te behandelen raken op. (...) Het is van vitaal belang dat de toevoer van humanitaire hulpmiddelen mogelijk wordt gemaakt ”, beschrijft Marie-Aure Perraut Revial, onze noodhulpcoördinator in Gaza. Ze vertelt over de situatie in Al-Aqsa ziekenhuis in het midden van Gaza, waar dagelijks 150 tot 200 gewonden binnen worden gebracht sinds het staakt het vuren op 1 December eindigde.