Paul en Maremka

Féline Teunissen
Qr
from € 1.000 (59%)

Wij willen ons geluk delen – Baby zonder Grenzen

Door alle goede zorg rondom de geboorte beseffen we ons temeer hoe bevoorrecht we zijn in Nederland. In plaats van een kraamcadeau zijn we daarom ook heel blij met een gift voor Artsen zonder Grenzen voor verbetering van geboortezorg in oorlogs- en conflictgebieden.

Mocht je hen willen steunen, kun je je gift overmaken via deze website of naar rekeningnummer NL61 ABNA 0242 5255 55 t.n.v. Artsen zonder Grenzen te Amsterdam o.v.v. ‘Baby Féline’.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.