Duiven vliegen zonder grenzen

Willem Mulder
Qr
from € 750 (65%)

Alle mensen hebben recht op een veilige en vredige leefomgeving. Niemand zou mogen omkomen van honger en dorst. Ieder mens moet zich kunnen ontplooien en tot zijn recht kunnen komen, ongeacht ras, huidskleur, geloof of geaardheid. Daarom stel ik alle giften beschikbaar voor artsen zonder grenzen van mijn lezingen over voeding voor duiven. Ook uw rechtstreeks geplaatste donaties worden zeer gewaardeerd.

Willem Mulder.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.